CJE Brăila


Transparență

Consiliul Județean al Elevilor Brăila este o structură fără personalitate juridică, înființată în baza ordinului de ministru al ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3838 din data de 23.05.2016. Astfel, ne organizăm în baza ordinului de ministru și a regulamentelor interne.

Ghiduri și materiale informative