CJE Brăila


Cum funcționează CJE?

Consiliul Județean al Elevilor Brăila (CJE BR) este unica structură de reprezentare a elevilor din învățământul de stat și particular din Brăila și își desfășoară activitatea în baza OMENCȘ Nr. 3838/2016. Acesta este o substructură a Consiliului Național al Elevilor și are, la rândul său, substructuri în cadrul liceelor din Brăila, numite Consilii Școlare ale Elevilor.
Consiliul Județean al Elevilor Brăila este o structură independentă, care menține o poziție neutră față de orice cult religios, asociație religioasă, partid sau formațiune politică. Reprezentăm interesele și nevoile elevilor din Brăila, garantând respectarea drepturilor lor și acționând ca un partener al autorităților locale, dar și al societății civile.


CJE = AG + BEx + departamente + BdP + voluntari

AG

Reprezintă abrevierea pentru Adunarea generală, care este formată din președinții consiliilor școlare ale elevilor; aceasta se întrunește lunar pentru a discuta subiecte de interes pentru elevi.

BEx

Reprezintă abrevierea pentru Biroul executiv, format dintr-o echipă de 5 liceeni, care își dedică activitatea reprezentării elevilor; În cadrul Biroului executiv poți ocupa funcția de: președinte, secretar executiv sau vicepreședinte (3 posturi)

Departamente

Au atribuții și responsabilități specifice în cadrul CJE

Sunt coordonate de directorii de departament, aleși în cadrul sesiunilor de alegeri;

Sunt în număr de 5:

– Departamentul PR și comunicare

– Departamentul pentru învățământ gimnazial

– Departamentul pentru învățământ profesional, tehnic, confesional și vocațional

– Departamentul pentru integrarea grupurilor vulnerabile și a celor etnice

– Departamentul pentru voluntariat și educație non-formală.

Biroul de Presă

Reprezintă abrevierea pentru Biroul de Presă, care sprijină activitatea structurii de reprezentare, contribuind la vizibilitatea acesteia în spațiul public; În cadrul acestuia poți fi redactor, fotograf, grafician, web developer sau video content creator.

Echipa de voluntari

Este formată din elevi dedicați, care contribuie la buna desfășurare a evenimentelor marca CJE BR.

Ce facem noi mai exact?

Participăm la dezbateri, audiențe, grupuri de lucru și campanii, pentru a ne asigura că autoritățile sunt pe deplin conștiente de nevoile elevilor. De asemenea, inițiem proiecte și evenimente menite să vină în sprijinul comunității școlare.